เวิลด์ไวด์เว็บ World Wide Wed

เวิลด์ไวด์เว็บ

World Wide Web

http://www.dkt.ac.th/kruya/media/unit2/intro.html

ความหมาย นิยมใช้ตัวย่อ WWW (อ่านว่าดับบลิวดับบลิวดับบลิว) หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิว เตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลก ดู internet, HTML ประกอบ

องค์ประกอบของเวิลด์ไวด์เว็บ

  • อินเตอร์เน็ต
  • www (World Wide Web)
  • Website
  • Webpage
  • Web Browser
  • DNS

อินเตอร์เน็ต (Internet)

เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงกัน ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าทุกเครือข่ายที่เชื่อมถึงกัน จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของการเชื่อมต่อ (โปรโตคอล) ที่เรียกว่า TCP/IP มีผลทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่มีขีจำกัดด้านเวลาและสถานที่

WWW (World Wide Web)
เรียกสั้นว่า เว็บ (Web) เปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลที่มากที่สุดในโลก เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากบริการเว็บ ข้อมูลเว็บจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Hypertext และทำการเชื่อมโยง (Links) ข้อความหรือรูปภาพ เข้ากับเอกสารอื่น ๆ อย่างเป็นอิสระต่อกัน

เว็บไซต์ (Web Site)
เว็บไซต์ คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ (   ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ )
เว็บไซต์ก็คือแหล่งที่รวบรวมเว็บเพจจำนวนมากมายหลายหน้าในเรื่องเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกัน  แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอเรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์ที่แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหาในนิตยสาร  หรือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากการทำงานบนเว็บจะไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และแต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว
โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว   (Domain Name) เช่น http://www.geocities.com , http://www.sanook.com , http://www.yahoo.com เป็นต้น

เว็บเพจ (Web   Page)
เว็บเพจ   คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup   Language)   เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร   แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link)   ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้
เว็บเพจ คือหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บ ที่เจ้าของเว็บเพจ  ต้องการจะใส่ลงไปในหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น เช่น ข้อมูลแนะนำตัวเองซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการให้ผู้อื่นได้ทราบ  หรือข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นต้น โดยที่ข้อมูลที่แสดงเป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลที่นำเสนอสามารถเชื่อมโยงในรูปของไฮเพอร์เท็กซ์ คือ เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นที่จะให้ข้อมูลนั้นๆ  ในระดับลึกลงไปได้เรื่อย ๆ  และเว็บเพจจะต้องมีที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเฉพาะของตน ซึ่งแหล่งที่อยู่นี้เรียกว่า  URL (Uniform ResourceLocator)
เช่น  URL ของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  คือ http://www.dkt.ac.th

โฮมเพจ (Home page)
                โดยทั่วไปแล้วในแต่ละเว็บไซต์จะมีโฮมเพจ หรือ หน้าต้อนรับ (welcome  page) ซึ่งปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดเว็บไซต์นั้นขึ้นมา  เปรียบเสมือนกับสารบัญและคำนำ ที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตนว่าให้บริการในสิ่งใดบ้าง ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ   โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย

โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Bowser)
เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่แปลงคำสั่งก่อนแล้วแสดงผลคำสั่งให้ออกมาในรูปภาพ เสียง และข้อมูลต่าง ๆ การแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตในรูปของ HTML ไม่สามารถที่จะแสดงผลข้อมูลออกมาได้โดยตรงจะต้องใช้เว็บบราวเซอร์ โปรแกรมบราวเซอร์ที่ผู้ใช้นิยมใช้กัน ได้แก่ Microsoft Frontpage , Netscape Composer ,Internet Explorer

DNS : Domain Name System
คือ หมายเลขประจำเครื่อง บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง ซึ่งไม่ซ้ำกัน เรียกกันง่ายว่า IP หรือ Ip Address เช่น http://www.dkt.ac.th

– th คือ ชื่อประเทศไทย

– ac คือ ประเภทองค์กร

5image7

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s