สังคมออนไลน์ Social Online.

สังคมออนไลน์ Social Online.

เครือข่ายสังคมออนไลน์
ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
                หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่
·         การมีสมาชิกของเครือข่าย
·         การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
·         การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย
·         การสื่อสารภายในเครือข่าย
·         การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
·         การให้บริการสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
·         สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network)
·         สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network)
·         ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network)
·         เวทีทำงานร่วมกัน (Collaboration Network)
·         ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality)
·         เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network)
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
·         ด้านการสื่อสาร (Communication)
·         ด้านการศึกษา (Education)
·         ด้านการตลาด (Marketing)
·         ด้านบันเทิง (Entertainment)
·         ด้านสื่อสารการเมือง (Communication Political)
 ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์
·       ผลกระทบเชิงบวก
o   เป็นสื่อในการนำเสนอผลงานของตัวเอง
o   เป็นสื่อที่ใช้ในการแบ่งปันข้อมูล
o   เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
o   เป็นเครือข่ายกระชับมิตร
o   เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
o   เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชุมชน
o   เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
o   ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
·       ผลกระทบเชิงลบ
o   เป็นช่องทางที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์
o   หากใช้หมกมุ่นกับการเข้าร่วมเครือขายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ
o   เป็นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมในเรื่องเชิงลบ
o   ภัยคุกคามจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ที่มา : ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก เขียนโดย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s